Waar kan ik een bijdrage van het Jeugdsportfonds aanvragen?

Antwoord:

Via een hulpverlener, leerkracht, maatschappelijk werker of professioneel begeleider kan er voor een jongere een aanvraag ingediend worden. Aanvragen moeten worden ingediend bij het Jeugdsportfonds in de woongemeente van de jongere.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-03-2015

Stuur door aan een vriend