Waar is rioolheffing voor?

Antwoord:

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting. U betaalt deze belasting als gebruiker of als eigenaar van een pand dat op de gemeentelijke riolering is aangesloten. De opbrengst van het rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhouden, vervangen en vernieuwen van de riolering. De gemeente stelt de tarieven voor de rioolheffing jaarlijks vast.

Onroerendezaakbelasting

In sommige gemeenten wordt geen rioolheffing geheven. Daar is het rioolheffing verwerkt in de onroerendezaakbelasting. Indirect betaalt u dan ook rioolheffing.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-02-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend