Waar is asbest toegepast?

Antwoord:

Naar schatting is 80 procent van alle asbest toegepast in de bouw. Verreweg het meeste in de vorm van asbestcement producten. Ongeveer 70 procent van de asbestcementgolfplaten is gebruikt in de agrarische sector. Buiten de bouw komt asbest voor in remvoeringen en koppelingsplaten van auto's, in treinen, schepen, procesinstallaties, gas- en waterleidingbuizen, wegen, consumentenproducten enzovoorts.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-06-2014

Stuur door aan een vriend