Waar is asbest toegepast?

Antwoord:

Naar schatting is 80% van alle asbest is toegepast in de bouw. Verreweg het meeste in de vorm van asbestcement producten. Ongeveer 70% van de asbestcement-golfplaten is gebruikt in de agrarische sector.

Buiten de bouw komt asbest voor in remvoeringen en koppelingsplaten van auto's, in treinen, schepen, procesinstallaties, gas- en waterleidingbuizen, wegen, consumentenproducten enzovoorts.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-06-2016

Stuur door aan een vriend