Waar gaat het vreemdelingenrecht over?

Antwoord:

Het vreemdelingenrecht omvat de rechten en plichten van niet-Nederlanders. Het gaat over mensen die om verschillende redenen naar Nederland willen komen. Dat kunnen zijn:

  • vluchtelingen;
  • familieleden van mensen die al in Nederland wonen;
  • mensen die in Nederland willen komen werken.

Het vreemdelingenrecht is van toepassing op zaken die spelen tussen een vreemdeling en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het kan gaan om de volgende procedures:

  • reguliere procedure;
  • asielprocedure;
  • procedure tegen een vrijheidsbeperkende of vrijheidsbenemende maatregel.
  • procedure op grond van de Wet arbeid vreemdelingen
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend