Waar gaat het vreemdelingenrecht over?

Antwoord:

Het vreemdelingenrecht omvat de rechten en plichten van niet-Nederlanders. Het gaat over mensen die om verschillende redenen naar Nederland willen komen. Dat kunnen zijn:

  • vluchtelingen
  • familieleden van mensen die al in Nederland wonen
  • mensen die in Nederland willen komen werken

Het vreemdelingenrecht is van toepassing op zaken die spelen tussen een vreemdeling en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het kan gaan om de volgende procedures:

  • reguliere procedure
  • asielprocedure
  • procedure tegen een vrijheidsbeperkende of vrijheidsbenemende maatregel
  • procedure op grond van de Wet arbeid vreemdelingen
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

18-09-2012

Stuur door aan een vriend