Waar en hoe doe ik aangifte van de geboorte van mijn kind?  

Antwoord:

U doet aangifte van de geboorte van uw kind bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is. Hiervoor moet u een aantal documenten meenemen. U hoeft uw kind niet mee te nemen. Aan de aangifte van geboorte zijn geen kosten verbonden.

Benodigde documenten geboorteaangifte

U moet de volgende documenten meenemen:

  • geldig identiteitsbewijs van de aangever
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • geboortebewijs van het kind (dit wordt afgegeven door de arts of verloskundige die bij de geboorte aanwezig was)
  • eventueel trouwboekje (uw kind wordt dan bijgeschreven in uw trouwboekje)
  • eventueel akte van erkenning (als uw kind voor de geboorte is erkend)
  • eventueel akte van naamskeuze (als bij de erkenning van uw kind voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt)

Aangifte van in buitenland geboren kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte van geboorte doen bij de lokale autoriteiten. In sommige landen is het mogelijk aangifte van geboorte van een Nederlands kind te doen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat.

Buitenlandse geboorteakte inschrijven

U kunt de buitenlandse geboorteakte van uw Nederlandse kind in Nederland laten inschrijven bij de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. Deze inschrijving is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Heeft uw kind later een afschrift van of uittreksel uit de geboorteakte nodig, dan scheelt het tijd en kosten als dit in Nederland kan worden opgevraagd in plaats van in het geboorteland. De inschrijving is gratis. De originele documenten worden na inschrijving retour gezonden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-04-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend