Voor wie kan ik specifieke zorguitgaven aftrekken van de inkomstenbelasting?

Antwoord:

De fiscale regeling specifieke zorguitgaven geldt voor:

  • uzelf, uw fiscale partner en uw kinderen onder de 27 jaar;
  • ernstig gehandicapten van 27 jaar of ouder die bij u in huis wonen;
  • inwonende ouders, broers en zussen die afhankelijk zijn van uw zorg.

U mag alleen het deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaalde drempel.

Meer informatie

Meer informatie over de aftrek van ziektekosten via de belasting vindt u op de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon, 0800-0543.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend