Voor wie is antibioticaresistentie een risico?

Antwoord:

Een infectie door resistente bacteriën is bij iedereen moeilijker te behandelen, dan een infectie door ‘normale’ bacteriën, die nog wel gevoelig zijn voor gangbare antibiotica.

Voor mensen met een verzwakte of lage weerstand (bijvoorbeeld ziekenhuispatiënten) is antibioticaresistentie een groot probleem.

Antibioticaresistentie kan bij hen soms zelfs levensbedreigend zijn.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-07-2013

Stuur door aan een vriend