Voor wie geldt een cao?

Antwoord:

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) geldt voor de werkgevers die lid zijn van de werkgeversverenigingen die de cao hebben afgesloten. Is een cao door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard? Dan geldt die cao voor álle werkgevers in die bedrijfstak.

De cao geldt voor alle werknemers bij de bedrijven waarvoor de cao geldt, ook als deze werknemers geen lid zijn van de vakbond.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-07-2016

Stuur door aan een vriend