Volgens UWV krijg ik geen uitkering omdat ik zelf ontslag heb genomen. Klopt dat?

Antwoord:

Neemt u zelf ontslag en vraagt u daarna een WW-uitkering aan? Dan kunt u verwijtbaar werkloos zijn.

Dit kan ook gebeuren als u een vaste baan opzegt, een tijdelijke baan ergens anders neemt en dan werkloos wordt. UWV kan u dan weigeren u een WW-uitkering te geven, omdat ze vinden dat het tenminste voor een deel uw eigen schuld is dat u werkloos bent geworden.

UWV kan u in deze situaties ook korten op uw WW-uitkering. Maar dat hoeft niet altijd te gebeuren. Bijvoorbeeld als uw reistijd langer wordt dan 3 uur omdat het bedrijf is verhuisd, of omdat u ontslag neemt omdat u door problemen op het werk ziek bent geworden. UWV kan dan ook oordelen dat u niet verwijtbaar werkloos bent geworden. UWV oordeelt per situatie of u verwijtbaar werkloos bent.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-06-2015

Stuur door aan een vriend