Verschillende manier van opvoeden, is dat een reden voor het eenhoofdig ouderlijk gezag?

Antwoord:

Verschil van opvatting in de wijze van opvoeding is niet genoeg om het eenhoofdig ouderlijk gezag te verkrijgen. De beslissing dat het gezag slechts aan één ouder toekomt, wordt als heel ingrijpend ervaren. Er zal heel wat aan de hand moeten zijn, wil de rechter een dergelijk verzoek toewijzen. Het verzoek kan worden ingewilligd in het geval de communicatieproblemen tussen de ouders een onaanvaardbaar risico meebrengen dat de kinderen klem raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd verandering zal komen. Alleen een andere manier van opvoeden is niet genoeg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-03-2011

Stuur door aan een vriend