Vergoedt de basisverzekering plastische chirurgie?

Antwoord:

Dat hangt ervan af. Plastische chirurgie krijgt u alleen vergoed als dit medisch noodzakelijk is. U moet altijd vooraf toestemming aanvragen bij uw zorgverzekeraar en uw behandelend medisch specialist moet de noodzaak van de ingreep toelichten. De behandeling moet aantoonbaar werken.

Keurt uw zorgverzekeraar uw aanvraag goed? Dan krijgt u ook uw verblijf in het ziekenhuis of de instelling voor medisch-specialistische zorg vergoed. Houdt u wel rekening met uw verplichte eigen risico en evt. vrijwillige eigen risico.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend