Verandert ook de afvalstoffenheffing?

Antwoord:

Met de komst van de nieuwe containers verandert de gemeente de berekening van de afvalstoffenheffing niet. Er worden geen gedifferentieerde tarieven (DIFTAR) ingevoerd. Maar als alle inwoners hun afval beter apart houden, kan de afvalstoffenheffing omlaag gaan. Het verbranden van restafval kost namelijk zo’n € 170,- per ton (incl. BTW) terwijl de compostering van GFT slechts zo’n € 55,- per ton kost. Als u allemaal uw afval beter apart houdt, bespaart dat de gemeente op de afvalkosten. Voor u betekent dat een lagere afvalstoffenheffing. Afval beter apart houden scheelt dus in de portemonnee.

Laatst gewijzigd

17-09-2013

Stuur door aan een vriend