Verandert er na echtscheiding iets in het ouderlijk gezag?

Antwoord:

Nee, na een echtscheiding blijft het ouderlijk gezag hetzelfde. De ouders kunnen wel aan de rechter vragen om alleen het gezag te krijgen. De rechter zal dat alleen toestaan als dat in het belang van het kind is.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-08-2013

Stuur door aan een vriend