Vanaf wanneer geldt de energieprestatiecoëfficient (EPC)-eis van 0,8? 

Antwoord:

Deze eis geldt vanaf 1 januari 2006. Hier was onduidelijkheid over, omdat het besluit waarin die eis staat, niet was aangemeld bij de Europese Commissie. Het besluit over de aanscherping van de EPC van 1,0 naar 0,8 staat in het Staatsblad 2005, 528. Vanaf 1 januari 2011 wordt de EPC aangescherpt van 0,8 naar 0,6.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

28-03-2012

Stuur door aan een vriend