Vanaf wanneer geldt de energieprestatiecoëfficient (EPC)-eis van 0,8? 

Antwoord:

Deze eis geldt vanaf 1 januari 2006.

Per 1 januari 2015 is de EPC-eis aan de energieprestatie van gebouwen aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit. De aanpassing betekent een aanscherping van de eis van 20% tot 50%. Voor woningen geldt een EPC-eis van 0,4. De EPC voor utiliteitsgebouwen hangt af van de gebruiksfunctie, zie tabel.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

02-05-2016

Stuur door aan een vriend