Vallen alle kosten die gemaakt zijn in een gerechtelijke procedure onder een proceskostenveroordeling?

Antwoord:

Bij een veroordeling in de proceskosten gaat het meestal om advocaatkosten en griffierechten.

De rechter stelt de proceskosten vast, meestal te laag. De werkelijk gemaakte kosten zijn vaak hoger. De winnende partij krijgt dus niet alle kosten vergoed.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-08-2015

Stuur door aan een vriend