Tot welk moment kan ik me nog in de strafzaak voegen?

Antwoord:

U kunt zich op verschillende momenten voegen in het strafproces. Voegen in het strafproces kunt u vóór de zitting doen, maar ook nog tijdens de zitting.

Vóór de rechtszitting kunt u zich voegen door een voegingsformulier in te dienen bij de officier van justitie. De officier van justitie vraagt de rechter om ook een uitspraak te doen over uw schadevergoeding.

Tijdens de zitting kunt u zelf tegen de rechter te zeggen dat u schadevergoeding eist.

Is de zitting geschorst? Dan kunt u dit ook kort voor de rechtszitting verder gaat schriftelijk doen bij de rechter of griffier. Vermeld altijd welke schade u hebt geleden en onder welke omstandigheden de schade is ontstaan.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend