Tot wanneer is een abortus mogelijk?

Antwoord:

In Nederland is een abortus mogelijk totdat het embryo levensvatbaar is buiten het lichaam van de moeder. Artsen houden daarvoor bijna altijd een termijn van 22 weken aan. Officieel is de termijn 24 weken.

Afbreking zwangerschap na 24 weken

Artsen zijn verplicht bij het Openbaar Ministerie te melden als er sprake is van:

  • late zwangerschapsafbreking (na 24 weken) 
  • levensbeëindiging bij pasgeborenen

Dit staat in de Wet afbreking zwangerschap.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend