Telt het inkomen van mijn partner ook mee voor de aflossing van mijn studieschuld?

Antwoord:

Dat hangt ervan af wanneer u voor het eerst studiefinanciering kreeg. Kreeg u vóór augustus 2009 voor het eerst studiefinanciering? Dan hoeft het inkomen van uw partner niet mee te tellen. U kunt er dan namelijk voor kiezen om uw partner buiten beschouwing te laten. Vraagt u in dit geval een lager maandbedrag aan? Dan worden de maanden dat u het inkomen van uw partner buiten beschouwing laat wel bij de looptijd van uw aflosperiode opgeteld.

Kreeg u na 1 augustus 2009 voor het eerst studiefinanciering? Dan telt het inkomen van uw partner standaard mee in de berekening van het maandbedrag dat moet worden afgelost. Het is dan niet mogelijk om het maandbedrag verder te verlagen.

De aflosperiode van een lening is 15 jaar. Behalve als u verlaging van het maandbedrag aanvraagt of als u het inkomen van uw partner altijd laat meetellen.

Voorbeeld

Stel dat u op 1 januari 2009 nog 180 maanden (15 jaar) moet aflossen:

  • Laat u het inkomen van uw partner wél meetellen bij de aanvraag voor verlaging van het maandbedrag? Dan loopt de aflosperiode tot 1 januari 2024.
  • Laat u het inkomen van uw partner in 2009 niet meetellen? Dan wordt de aflosperiode 'bevroren'. Dit betekent dat u op 1 januari 2010 nog steeds 180 maanden (15 jaar) moet aflossen. Uw aflosperiode is dan dus 16 jaar in plaats van 15 jaar. Deze periode loopt op met het aantal jaren dat het inkomen van uw partner niet wordt meegeteld.

Meer informatie

Bij DUO vindt u meer informatie over aflossing van studieschuld.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Stuur door aan een vriend