Schrijft het Bouwbesluit een bepaald ventilatiesysteem voor?  

Antwoord:

Het huidige Bouwbesluit 2012 schrijft niet een bepaald ventilatiesysteem voor. Er kan gekozen worden voor natuurlijke toevoer van ventilatie of een ventilatiesysteem met mechanische toevoer.

Geluidseisen

Gebruikt u een mechanisch ventilatiesysteem? Dan moet u zich houden aan geluidseisen. Het systeem mag niet teveel lawaai maken. De eisen verschillen voor ventilatiesystemen in een verblijfsruimte (strenger) of een installatieruimte. Deze eisen gelden alleen voor nieuwbouwprojecten.

Tegenwoordig komen hybride- en decentrale ventilatiesystemen veel voor. Meer hierover kunt u lezen in het Infoblad Ventilatiesystemen (pdf 9,5 MB).

Eisen over energiezuinigheid

Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-06-2016

Stuur door aan een vriend