Op welke uitkeringen is de premiekorting oudere werknemer van toepassing?

Antwoord:

Neemt of houdt u als werknemer een arbeidsgehandicapte, een oudere of een jongere (van 18 tot en met 26 jaar) in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • De werkgever neemt een werknemer in dienst met een WIA-uitkering. Of u neemt een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst met een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
    Let op: Per 1 januari 2015 is de leeftijdsgrens verhoogd van 50 jaar naar 56 jaar. Voor werknemers voor wie u op 31 december 2014 de premiekorting al toepaste, blijft de premiekorting gelden.
  • De werkgever neemt een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst (mobiliteitsbonus).
  • De werkgever neemt een werknemer in dienst van 56 jaar of ouder. Deze heeft 2 jaar niet gewerkt en krijgt een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW).
  • De werkgever neemt voor 31 december 2015 een werknemer in dienst van 18 tot en met 26 jaar met een WW- of bijstandsuitkering. De werkgever geeft de werknemer minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 24 uur per week.

Hoe kunt u aanvragen?

De werkgever past de premiekorting zelf toe bij de loonaangifte. De werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van het UWV (WW-uitkering) of van de gemeente (bijstandsuitkering). Hierin staat dat hij/zij een uitkering had op de dag vóór hij/zij in dienst kwam. Hij/zij vraagt de doelgroepverklaring aan via UWV Telefoon Werknemers. Informeer bij de gemeente naar de doelgroepverklaring voor de bijstand.

Vragen?

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-02-2016

Stuur door aan een vriend