Op welke uitkeringen is de premiekorting oudere werknemer van toepassing?

Antwoord:

De premiekorting oudere werknemer geldt vanaf 1 januari 2009. Als een werkgever een uitkeringsgerechtigde in dienstbetrekking aanneemt, komt deze premiekorting op de werknemersverzekeringen in beeld. De werknemer moet op het moment van indiensttreding 50 jaar of ouder zijn. Daarnaast moet hij direct voorafgaande aan het begin van zijn nieuwe baan een uitkering genieten op grond van de WW, WWB, IOAW, IOAZ, WWIK, WIA, WAO, WAZ, WAJONG, WAMIL of APPA. Ook een overheidswerknemer met wachtgeld is een uitkeringsgerechtigde. Per 1 december 2009 is aan dit rijtje de IOW-uitkering toegevoegd. Vanaf 2010 is het rijtje verder uitgebreid met Wajong-inkomensondersteuning en de ANW-nabestaandenuitkering. Overigens geldt voor een nabestaande dat deze die ANW-uitkering al gedurende minimaal twee jaar moet genieten en dat hij in die periode geen arbeidsinkomsten heeft genoten (art. 47 Wfsv, art. 2.16 Besluit Wfsv).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2010

Stuur door aan een vriend