Op welke gebieden is de Wet BIBOB van toepassing?

Antwoord:

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) is van toepassing op vergunningen, subsidies en aanbestedingen waarbij het risico op misbruik hiervan door criminele organisaties extra hoog is.

Vergunningen

De Wet BIBOB mag toegepast worden als bepaalde vergunningen aangevraagd worden of al verleend zijn. Het gaat dan om:

  • vergunning op grond van de Drank- en Horecawet
  • exploitatievergunning voor openbare inrichtingen
  • omgevingsvergunning voor bouwen
  • omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten
  • transportvergunning
  • ontheffing voor de teelt van hennep

Subsidies

De Wet BIBOB mag toegepast worden als dit in een subsidieregeling opgenomen is. Dit mag bij de aanvraag van een subsidie, maar ook als de subsidie al verleend is.

Aanbestedingen

De Wet BIBOB mag toegepast worden bij aanbestedingen in de sectoren bouw, milieu en ICT.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-02-2016

Stuur door aan een vriend