Op welk moment moet de eigenaar het energielabel overhandigen aan koper of huurder?

Antwoord:

Dit moet gebeuren bij de ondertekening van het koop- of huurcontract. Bij koop doet de eigenaar er goed aan om de koper op dat moment een kopie van het energielabel te overhandigen en het originele label bij de overdracht bij de notaris. Bij huur moet de eigenaar een kopie van het energielabel overhandigen aan de huurder bij de ondertekening van het huurcontract.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

22-10-2015

Stuur door aan een vriend