Onder welke voorwaarden mogen coffeeshops softdrugs verkopen?

Antwoord:

Volgens het gedoogbeleid in Nederland mogen coffeeshops softdrugs verkopen. Dat mag onder de volgende voorwaarden:

 • Er mag niet meer dan 5 gram softdrugs per dag per persoon worden verkocht.
 • Er mogen geen softdrugs verkocht worden aan minderjarigen.
 • Minderjarigen mogen niet in een coffeeshop worden binnengelaten.
 • Er mag geen alcohol worden geschonken.
 • Er mag geen reclame voor drugs worden gemaakt.
 • Er mag geen overlast voor de omgeving worden veroorzaakt.
 • De voorraad mag niet meer dan 500 gram zijn.

Het verkopen van softdrugs blijft strafbaar. Coffeeshophouders die zich niet aan deze voorwaarden houden, worden vervolgd. Gemeenten kunnen aanvullende eisen aan coffeeshops stellen om overlast te voorkomen.

Regels coffeeshops worden strenger

Tussen mei 2012 en januari 2014 worden nieuwe gedoogcriteria ingevoerd voor coffeeshops, zoals:

 • Coffeeshops worden besloten clubs, met maximaal 2000 leden.
 • Het lidmaatschap wordt vastgelegd in een ledenlijst.
 • De coffeeshop kan een clubpas uitgeven aan haar leden (ook wel wietpas genoemd).
 • Alleen ingezetenen van Nederland die 18 jaar of ouder zijn kunnen lid worden.
 • Er komt een afstand van minimaal 350 meter tussen coffeeshops en scholen.
 • Cannabis met een THC-gehalte van 15% of meer valt onder de harddrugs.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2012

Stuur door aan een vriend