Onder welke voorwaarden mogen coffeeshops softdrugs verkopen?

Antwoord:

Volgens het gedoogbeleid in Nederland mogen coffeeshops softdrugs verkopen. Dat mag onder de volgende voorwaarden:

  • Er mag niet meer dan 5 gram softdrugs per dag per persoon worden verkocht.
  • Er mogen geen softdrugs verkocht worden aan minderjarigen.
  • Minderjarigen mogen niet in een coffeeshop worden binnengelaten.
  • Er mag geen alcohol worden geschonken.
  • Er mag geen reclame voor drugs worden gemaakt.
  • Er mag geen overlast voor de omgeving worden veroorzaakt.
  • De voorraad mag niet meer dan 500 gram zijn.

Het verkopen van softdrugs blijft strafbaar. Coffeeshophouders die zich niet aan deze voorwaarden houden, worden vervolgd. Gemeenten kunnen aanvullende eisen aan coffeeshops stellen om overlast te voorkomen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-08-2016

Stuur door aan een vriend