Mogen scholen in het voortgezet onderwijs kosten voor boeken in rekening brengen bij ouders of verzorgers?

Antwoord:

Schoolboeken zijn gratis in het reguliere voortgezet onderwijs (vo). De leerlingen ontvangen de boeken van de school waar zij ingeschreven staan. Scholen mogen onder bepaalde voorwaarden wel een borg vragen voor het gebruik van de boeken. Die borg wordt terugbetaald als de boeken in goede staat worden teruggeven.

Sommige materialen wel zelf betalen

Enkele lesmaterialen moeten ouders wel zelf aanschaffen. Dat zijn onder andere een atlas, agenda, rekenmachines, schriften en woordenboeken.

Niet gratis

In het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs zijn de schoolboeken en leermiddelen niet gratis. Hiervoor kunt u wel een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend