Mogen gehandicapten of chronisch zieken anders behandeld worden?

Antwoord:

Nee, gehandicapten of chronisch zieken mogen niet anders behandeld worden. Het is verboden direct of indirect onderscheid te maken. Dat staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Bent u gehandicapt of chronisch ziek, dan heeft u recht op aanpassingen zodat u gelijkwaardig kunt functioneren in de maatschappij.

Deze wet geldt voor de arbeidsmarkt, het onderwijs en op het gebied van wonen.

Uitzonderingen

In de volgende gevallen mag wel onderscheid worden gemaakt:

  • Als er risico’s zijn voor de gezondheid en veiligheid (bijvoorbeeld als een operatiearts hepatitis B heeft).
  • Bij voorzieningen die mensen zonder handicap niet krijgen (zoals een speciale parkeerplaats of een re-integratievoorziening).
  • Bij positieve discriminatie (bijvoorbeeld als een werkgever de voorkeur geeft aan een gehandicapte werknemer).

Meer informatie

Meer informatie over gelijke behandeling kunt u vinden bij de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

02-09-2016

Stuur door aan een vriend