Mogen de erfgenamen van de verhuurder de huur opzeggen?

Antwoord:

Nee, u kunt gewoon in de woning blijven wonen.

Na het overlijden van de verhuurder zet de erfgenaam de bestaande huurovereenkomst voort. Pas na het verstrijken van 3 jaar kan de erfgenaam de huurovereenkomst proberen te ontbinden wegens dringend eigen gebruik. Hij/zij zal zich dan tot de rechtbank moeten wenden. De rechtbank zal een belangenafweging maken. Factoren die de rechter laat meewegen zijn of er passende woonruimte voor u als huurder is, de huidige woonsituatie van de verhuurder, gezinssituatie, hoelang u de woning al huurt, enzovoort.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-03-2016

Stuur door aan een vriend