Mogen de erfgenamen van de verhuurder de huur opzeggen?

Antwoord:

Nee, u kunt gewoon blijven wonen. Na het overlijden van de verhuurder zet de erfgenaam de bestaande huurovereenkomst voort. Pas na het verstrijken van 3 jaar kan de erfgenaam de huurovereenkomst proberen te ontbinden wegens dringend eigen gebruik. Hij zal zich dan tot de rechtbank moeten wenden. De rechtbank zal een belangenafweging maken. Factoren die de rechter laat meewegen zijn of er passende woonruimte voor u als huurder is, de huidige woonsituatie van de verhuurder, gezinssituatie, hoelang u de woning al huurt, enzovoort.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-06-2011

Stuur door aan een vriend