Mogen bedrijven mijn gegevens zomaar gebruiken?

Antwoord:

Bedrijven of instanties mogen persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is. Verder moet het gebruiken van persoonlijke gegevens een doel hebben. U hebt het recht om te weten welke informatie bedrijven en instanties over u hebben en wat ze daarmee willen doen.

De Wet bescherming persoonsgegevens regelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Meer informatie vindt u op Mijnprivacy.nl

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2016

Stuur door aan een vriend