Moeten mijn ouders bijdragen aan mijn studie?

Antwoord:

Ja, de DUO gaat ervan uit dat ouders bijdragen aan de studie. Zij baseert zich op de wettelijke onderhoudsplicht (tot 21 jaar). Bij het vaststellen van de hoogte van de aanvullende beurs wordt er rekening gehouden met het inkomen van de ouders. Hoe breder zij het hebben, hoe meer zij moeten bijdragen en hoe minder aanvullende studiebeurs jij krijgt.

Het gaat om de gegevens van je natuurlijke vader en moeder. Dit zijn de vader en moeder die bij de burgerlijke stand als jouw ouders geregistreerd staan. Ook een adoptiefouder geldt als natuurlijke ouder. Een pleeg- of stiefouder geldt niet als natuurlijke ouder.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-05-2013

Stuur door aan een vriend