Moet mijn werkgever rekening houden met mijn leeftijd?

Antwoord:

In veel gevallen moet uw werkgever dat. In bepaalde cao's is opgenomen dat oudere werknemers recht hebben op meer vakantiedagen. Ook staan er in cao's vaak afspraken over het voeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Denk aan scholing- en opleidingsbeleid (vergroten mogelijkheden, om- en bijscholing), arbeidsmobiliteit en loopbaanbeleid, levensloop- en verlofregelingen (zoals zorgverlof en scholingsverlof), preventief ziekteverzuimbeleid of deeltijdpensioen. 

Geldt in uw situatie geen cao? Dan kunt u proberen zulke regelingen via het overleg van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging met de werkgever in te voeren.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-08-2016

Stuur door aan een vriend