Moet mijn werkgever een pensioenregeling hebben?

Antwoord:

Nee. Uw werkgever hoeft geen pensioen te regelen voor zijn werknemers, behalve als hij werkt in een branche waar een pensioenregeling verplicht is. In veel branches bestaat zo’n verplichte bedrijfstakpensioenregeling.

Eigen pensioenregeling

Is een pensioenregeling niet verplicht? Dan kan de werkgever zelf een pensioenregeling maken, samen met de werknemers. Dit is dan een toezegging van de werkgever aan de werknemers, waarvoor tijdens het arbeidzame leven ‘gespaard’ wordt. Die toezegging voorziet in een uitkering aan alle werknemers en oud-werknemers bij:

  • het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (ouderdomspensioen);
  • arbeidsongeschiktheid (invaliditeitspensioen);
  • overlijden (nabestaandenpensioen).

De werkgever moet zijn toezegging vastleggen in het pensioenreglement. Daarnaast geeft de pensioenregeling aan wat de overige rechten en verplichtingen van de werkgever en werknemers zijn.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-05-2016

Stuur door aan een vriend