Moet ik verantwoording afleggen over mijn persoonsgebonden budget (pgb)?

Antwoord:

Ja, u moet verantwoording afleggen over uw pgb. Er bestaan wel verschillen tussen een pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en een pgb vanuit Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

  • pgb voor Wmo-voorzieningen: u moet verantwoording afleggen over de besteding aan de gemeente die het pgb verstrekt.
  • pgb vanuit de AWBZ: voor dit pgb heeft u een bestedingsvrij bedrag van 1,5% van het netto jaarbudget (tot maximaal € 1.250 netto per jaar). Dit mag vrij worden besteed. Over het meerdere moet u verantwoording afleggen. U kunt geen budget meenemen naar een volgend jaar.

Meer informatie

Meer informatie over de verantwoording van het pgb Wmo krijgt u bij uw gemeente.

Meer informatie over de verantwoording van het pgb AWBZ krijgt u bij het Zorginstituut.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-10-2014

Stuur door aan een vriend