Moet ik verantwoording afleggen over de besteding van mijn persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Antwoord:

Ja, als u een pgb heeft vanuit de Wmo, dan legt u verantwoording af aan uw gemeente. U kunt bij uw gemeente vragen hoe en waarvoor u verantwoording moet afleggen over uw uitgaven. Gemeenten bepalen hun eigen regels rondom de verantwoording. U moet zich bij de besteding van uw pgb aan de regels van uw gemeente houden.

Lukt het u niet zelf verantwoording af te leggen? Dan zijn er organisaties die u daarbij kunnen helpen. Zoals Per Saldo, een belangenbehartiger van mensen met een pgb.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-12-2014

Stuur door aan een vriend