Moet ik toestemming geven voor een steiger die mijn buurman op ons pad heeft geplaatst?

Antwoord:

Nee, u mag de buurman niet weigeren een steiger te plaatsen. Voor het verrichten van onderhoud aan het huis of het doen van noodzakelijke reparaties mag uw buurman een ladder of steiger plaatsen.

In de meeste gemeenten geldt op grond van een algemene plaatselijke verordening een verbod op geluidshinder tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-06-2016

Stuur door aan een vriend