Moet ik gebruik maken van het sociaal plan als mijn werkgever dit aanbiedt?

Antwoord:

U hoeft er geen gebruik van te maken, maar u kunt er wel uw voordeel mee doen. Als er een akkoord is over het sociaal plan, houdt de rechter zich meestal aan deze afspraken. Begint u een rechtszaak tegen uw ontslag? Dan zal de rechter alleen bij hoge uitzondering afwijken van de afspraken uit het sociaal plan.

Een sociaal plan komt tot stand na overleg en onderhandeling tussen de vakbonden en/of de ondernemingsraad en de werkgever. In het sociaal plan staan bijvoorbeeld afspraken over functie en salaris voor het achterblijvende personeel en afspraken over ontslag- of transitievergoedingen, scholing en re-integratie naar ander werk voor het vertrekkende personeel.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-06-2015

Stuur door aan een vriend