Moet ik een zorgverzekering afsluiten als ik daar gemoedsbezwaren tegen heb?  

Antwoord:

Als u vanuit uw geloof of levensovertuiging bezwaren hebt tegen het afsluiten van welke verzekering dan ook, dan bent u niet verplicht een zorgverzekering af te sluiten. U moet dan verklaren dat u niet te overwinnen bezwaren hebt tegen elke soort van verzekering.

U vraagt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontheffing aan voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U krijgt dan automatisch ook een ontheffing voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat betekent niet dat u niets betaalt voor zorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-04-2014

Stuur door aan een vriend