Moet ik een vergoeding betalen aan mijn werkgever nu ik me niet gehouden heb aan de opzegtermijn?

Antwoord:

Dat is mogelijk. Aan een arbeidsovereenkomst ontleent u rechten maar ook plichten. Tot uw plichten behoort onder andere dat u zich houdt aan de opzegtermijn die in uw arbeidsovereenkomst is overeengekomen, of aan de wettelijke opzegtermijn als er in uw contract niets over opzegtermijnen staat.

Als u uw plichten niet nakomt, loopt u de kans dat uw werkgever daardoor schade lijdt. Als dat zo is, kan uw werkgever u aansprakelijk stellen voor de schade en zult u die moeten vergoeden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-03-2016

Stuur door aan een vriend