Moet ik een eigen bijdrage betalen voor voorzieningen uit de Wmo?

Antwoord:

Ja, meestal wel. Uw gemeente vraagt vaak een eigen bijdrage vragen voor de Wmo-voorzieningen die ze levert. Er gelden geen landelijke normen. Iedere gemeente mag de hoogte van de bijdrage dus zelf vaststellen. Wel is er een maximumbedrag afgesproken. Dit maximum hangt onder andere af van uw inkomen.

Uw totale eigen bijdrage voor de Wmo kan per 4 weken nooit meer zijn dan uw maximale periodebijdrage.
De maximale periodebijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, leeftijd en uw huishouden.

De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). In onderstaande gevallen kunt u (misschien) een vrijstelling voor de eigen bijdrage Wmo krijgen:

  • U betaalt al een eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf.
  • De hardheidsclausule is van toepassing. Deze uitzondering geldt als minderjarige inwonende kinderen dringend zorg nodig hebben.
  • U verblijft in een instelling voor maatschappelijke of vrouwenopvang (MoVo).
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

27-03-2014

Stuur door aan een vriend