Moet ik een eigen bijdrage betalen voor voorzieningen uit de Wmo?

Antwoord:

Ja, meestal wel. Uw gemeente zal meestal een eigen bijdrage vragen voor de Wmo-voorzieningen die ze levert. Gemeenten zijn overigens niet verplicht een eigen bijdrage aan cliënten te vragen voor de Wmo-voorzieningen die zij levert.

Gemeenten kunnen een lagere eigen bijdrage aan cliënten vragen of de eigen bijdrage op nul zetten. Ook mogen gemeenten het in rekening te brengen uurtarief voor ondersteuning verlagen bij de berekening van de eigen bijdrage.

Het is mogelijk dat gemeenten bij sommige cliënten kiest voor een eigen bijdrage in natura, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De gemeente kan dit bijvoorbeeld besluiten als de de cliënt geen eigen financiële bijdrage kan betalen.

Voor algemene voorzieningen uit de Wmo mag de gemeente zelf de hoogte van de bijdrage vaststellen, tot maximaal de kostprijs.

Wanneer u een Wmo-voorziening aanvraagt bij uw gemeente moet de gemeente u informeren over welke eigen bijdrage van u wordt verwacht, zodat u daarop uw keuze kunt baseren.

Vrijstelling eigen bijdrage Wmo

In sommige gevallen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor voorzieningen uit de Wmo.
Bijvoorbeeld als u al een eigen bijdrage betaalt voor zorg met verblijf in een instelling. U betaalt dan al een hoge eigen bijdrage voor Wlz-zorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-12-2014

Stuur door aan een vriend