Moet ik een eigen bijdrage betalen voor voorzieningen uit de Wmo?

Antwoord:

Ja, meestal wel. Uw gemeente vraagt vaak een eigen bijdrage vragen voor de WMO-voorzieningen die ze levert. Er gelden geen landelijke normen. Iedere gemeente mag de hoogte van de bijdrage dus zelf vaststellen. Wel is er een maximumbedrag afgesproken. Dit maximum hangt onder andere af van uw inkomen.

Uw totale eigen bijdrage voor de Wmo kan per 4 weken nooit meer zijn dan uw maximale periodebijdrage.
De maximale periodebijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, leeftijd en uw huishouden.

De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Hierbij bekijkt het CAK of u ook al eigen bijdragen betaalt voor AWBZ-zorgvoorzieningen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-05-2013

Stuur door aan een vriend