Moet ik de verklaring van mijn verhoor ondertekenen?

Antwoord:

U bent niet verplicht uw verklaring te ondertekenen. Maar dit betekent niet automatisch dat een rechter geen waarde aan uw verklaring hecht. Uw verklaring is namelijk opgetekend door een beëdigd rechercheur. In beginsel wordt ervan uitgegaan dat wat een beëdigd opsporingsambtenaar in een proces-verbaal heeft opgeschreven, ook door u is gezegd.

De opsporingsambtenaar zal ambtshalve aangeven waarom u de verklaring niet wilt tekenen. Een opsporingsambtenaar heeft immers weinig belang bij een leugenachtige verklaring. Vindt u dat de tekst in het proces-verbaal niet juist is? Dan kunt u ook tekenen en daarbij vermelden dat de tekst niet van u is maar van de opsporingsambtenaar.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-07-2016

Stuur door aan een vriend