Moet ik de fiets aan de curator teruggeven?

Antwoord:

Hebt u een fiets (of een ander product) gekocht van iemand waarvan later blijkt dat deze persoon onder curatele staat, dan moet u de fiets teruggeven.

U had kunnen weten dat deze persoon onder curatele staat. Iemand staat onder curatele als de rechter dat heeft bepaald. De rechterlijke uitspraak moet worden gepubliceerd in de Staatscourant (dat is een landelijk dagblad) en in 2 andere dagbladen. Verder moet de uitspraak ondercuratelestelling worden ingeschreven in het daartoe bestemde centraal openbaar register. De achterliggende gedachte hiervan is dat op die manier iedereen kennis kan nemen van de ondercuratelestelling. Eigenlijk wordt er dus van uitgegaan dat u dit register raadpleegt alvorens u iets van een ander koopt. In de praktijk gebeurt dit echter niet altijd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-03-2011

Stuur door aan een vriend