Moet ik de fiets aan de curator teruggeven?

Antwoord:

Hebt u een fiets (of iets anders) gekocht van iemand waarvan later blijkt dat deze persoon onder curatele staat? Dan moet u de fiets teruggeven, als de curator dat wil.

U had eigenlijk moeten weten dat deze persoon onder curatele staat. Iemand staat onder curatele als de rechter dat heeft bepaald. De rechterlijke uitspraak moet worden gepubliceerd in de Staatscourant (dat is een landelijk dagblad) en in twee andere dagbladen. Verder moet de uitspraak ondercuratelestelling worden ingeschreven in het daartoe bestemde centraal openbaar register. De achterliggende gedachte hiervan is dat op die manier iedereen kennis kan nemen van de ondercuratelestelling.

Eigenlijk wordt er dus van uitgegaan dat u dit register raadpleegt alvorens u iets van een ander koopt. In de praktijk gebeurt dit echter niet vaak.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend