Moet ik altijd de gemeentelijke belastingen betalen?

Antwoord:

U kunt een verzoek bij uw gemeente indienen om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Of uw verzoek wordt ingewilligd hangt af van uw financiële situatie. Als u van een minimuminkomen moet rondkomen, is de kans groot dat uw verzoek wordt gehonoreerd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-07-2014

Stuur door aan een vriend