Moet ik als werkgever mijn risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) laten toetsen?

Antwoord:

Ja, in principe moeten alle werkgevers hun RI&E laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst.

Uitzonderingen

In de volgende bedrijfssituaties hoeft de RI&E niet te worden getoetst:

  • bedrijven waar maximaal 40 uur per week arbeid wordt verricht. Die moeten wel een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen.
  • bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruikmaken van een nieuw goedgekeurd RI&E-instrument. Dit erkend RI&E-instrument moet voldoen aan de sinds 1 april 2011 nieuw ingevoerde criteria. De lichte toets gaat vervallen, net als de CAO-erkenningen die eerder waren vastgesteld. Branches moeten hun instrument opnieuw laten erkennen door het Steunpunt RI&E.

De Inspectie SZW toetst de RI&E niet, maar controleert de feitelijke werkomstandigheden, de werkomstandigheden in de praktijk en of er een RI&E met plan van aanpak aanwezig is.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-07-2016

Stuur door aan een vriend