Moet ik als werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken?

Antwoord:

Ja, elk bedrijf met personeel moet een RI&E maken. Daarnaast is een werkgever verplicht een Plan van Aanpak op te stellen, en dat jaarlijks met het personeel te bespreken (of met de OR of de personeelsvertegenwoordiging als die er is). Kijk voor meer informatie op de site van het Steunpunt RI&E.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2016

Stuur door aan een vriend