Moet een rijbewijs dat door het overlijden van de houder ongeldig is geworden, worden ingeleverd?

Antwoord:

Nee. In de Wegenverkeerswet 1994 is geen bepaling opgenomen dat het rijbewijs van een overleden houder moet worden ingeleverd. Ter voorkoming van eventuele fraude is het overigens wel wenselijk dat het rijbewijs wordt ingeleverd. Bovendien is het rijbewijs ‘Rijkseigendom’ (zoals op het rijbewijs is vermeld) en behoort het alleen al om die reden in feite te worden ingeleverd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

06-03-2015

Stuur door aan een vriend