Moet een klein pensioen ook worden verdeeld?

Antwoord:

Nee. Het pensioen hoeft niet te worden verdeeld als de pensioenuitvoerder op de dag van scheiden minder dan € 427,29 bruto per jaar aan de ex-partner zou moeten uitkeren. Woont de ex op het moment van scheiden in het buitenland, dan moet minstens het dubbele bedrag worden uitgekeerd. Dit volgt uit de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). Overigens kunnen pensioenuitvoerders besluiten om kleinere pensioenbedragen wel te verdelen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

01-05-2012

Stuur door aan een vriend