Moet een gemeente volgens het College voor de Rechten van de Mens een sollicitant aannemen als die geen handen schudt?

Antwoord:

Nee, dit is aan de gemeente om per geval te beoordelen. Het College voor de Rechten van de Mens bekijkt alleen of niet in strijd met de Wet gelijke behandeling wordt gehandeld.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-11-2012

Stuur door aan een vriend