Moet een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door de werkgever opgezegd worden?

Antwoord:

Nee, de werkgever hoeft die niet op te zeggen. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Wel moet de werkgever in zijn gedragingen niet de indruk wekken dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd: want anders kunt u daar rechten aan ontlenen in die zin dat er opnieuw een arbeidsovereenkomst voor dezelfde termijn is aangegaan.

Als de werkgever aansluitend of binnen 3 maanden na het beeïndigen van de eerste arbeidsovereenkomst een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met u afsluit, moet hij die wel opzeggen.

Op 1 januari 2015 treedt de Wet werk en zekerheid in werking. Heeft u een contract van 6 maanden of langer, dan moet de werkgever u uiterlijk 1 maanden voor het einde van het contract schriftelijk meedelen of u contract wordt verlengd. Gebeurt dat niet, dan moet de werkgever u een vergoeding van maximaal 1 maand salaris betalen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend