Moet een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door de werkgever opgezegd worden?

Antwoord:

Nee, de werkgever hoeft die niet op te zeggen. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Wel moet de werkgever in zijn gedragingen niet de indruk wekken dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd want anders kunt u daar rechten aan ontlenen in die zin dat er opnieuw een arbeidsovereenkomst voor dezelfde termijn is aangegaan. Als de werkgever aansluitend of binnen 3 maanden na het beïndigen van de eerste arbeidsovereenkomst een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met u afsluit, moet hij die wel opzeggen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-06-2011

Stuur door aan een vriend