Moet de politie mij meedelen dat ik als verdachte niet hoef te antwoorden?

Antwoord:

Ja, als u bent aangehouden voor een strafbaar feit moet de politie u meedelen dat u niet tot antwoorden verplicht bent. Deze mededeling wordt de zogenaamde ‘cautie’ genoemd.

Als de cautie niet is gegeven, dan mogen de verklaringen die u hebt afgelegd aan de rechercheurs niet meetellen voor het bewijs. Dat betekent overigens niet altijd dat u niet kunt worden veroordeeld. Er kunnen nog meer bewijsmiddelen tegen u zijn op grond waarvan veroordeling wel mogelijk is.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend