Mijn werkgever wil me naar de arboarts (bedrijfsarts) sturen. Moet ik hieraan meewerken?

Antwoord:

U hoeft niet naar de bedrijfsarts te gaan alleen omdat uw werkgever dit wil. Als uw werkgever eraan twijfelt of u kunt werken, dan moet hij dit vermoeden bespreken met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan vervolgens besluiten om u te vragen op het spreekuur te verschijnen. U bent in dat geval niet verplicht om aan die oproep gehoor te geven.

Zelf ziek melden

Maar als u zich zelf ziek heeft gemeld, bent u wel verplicht om op het spreekuur te verschijnen als de bedrijfsarts u dit vraagt. Dat geldt ook als uw werkgever eraan twijfelt of u zich wel terecht heeft ziek gemeld. Alleen een bedrijfsarts mag bepalen of een werknemer zich terecht heeft ziek gemeld.

Meer informatie

Raadpleeg het ziekteverzuimreglement of uw arbeidsovereenkomst, hier kunnen afwijkende regels in staan over ziekmelding bij uw werkgever. U kunt ook contact opnemen met de ondernemingsraad of een vakbond, als u daar lid van bent.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

11-04-2016

Stuur door aan een vriend