Mijn werkgever roostert mij voor minder uren in dan het aantal uren die we in het arbeidscontract hebben afgesproken. Moet hij me toch de uren die in mijn contract staan betalen?

Antwoord:

Als u beschikbaar bent om het bedongen aantal uren arbeid te verrichten, dan moet uw werkgever u die uren uitbetalen, ook al laat hij u minder uren werken.

Uw werkgever kan hier alleen van afwijken als in uw contract is bepaald dat u minder krijgt uitbetaald bij minder uren werk, of als dit in de CAO is bepaald. Is dat niet het geval? Dan mag uw werkgever u alleen minder laten werken en minder loon betalen als hij een vergunning voor werktijdverkorting heeft.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-03-2016

Stuur door aan een vriend