Mijn werkgever laat me werken in de tabaksrook. Wat kan ik hiertegen doen?

Kort antwoord:

Antwoord:

U kunt uw werkgever erop wijzen dat u volgens de Tabakswet recht heeft op een rookvrije werkomgeving. Weigert uw werkgever om dit mogelijk te maken, dan kunt u aan de rechter om naleving van de Tabakswet vragen.

U kunt dit ook melden bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). De NVWA kan werkgevers die tekort schieten een boete geven van € 600 voor de eerste overtreding. De boete kan oplopen tot € 4.500 bij herhaling. Geef uw klacht over het rookbeleid van uw werkgever door via de warenklachtenlijn van de NVWA op het gratis telefoonnummer 0800-0488. U kunt ook het klachtenformulier van de NVWA invullen. 

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-12-2012

Stuur door aan een vriend